Περιβαλλοντική καταστροφή σε λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας

Σχετική ερώτηση του ΚΚΕ

 

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μακεδονίας και Θράκης και Υγείας.

Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών απόβλητων σε λατομείο στη θέση “Γούρνες-Ξηροκάμπι” αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας

Μαζικές αντιδράσεις από τους κατοίκους, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής του Λιτόχωρου αλλά και ολόκληρης της Πιερίας εγείρει η πρόθεση της πολυεθνικής εταιρίας «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» (βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου) να αποθέσει 82.000 tn βιομηχανικού της απόβλητου ως υλικό επίχωσης, με το πρόσχημα της αποκατάστασης, στο λατομείο στη θέση “Γούρνες-Ξηροκάμπι” αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας.
Η ενέργεια αυτή ακολουθεί πρόσφατη, κατά πλειοψηφία απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου που έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Αντιπεριφέρειας Πιερίας, που ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους.
Η περιοχή στην οποία σκοπεύουν να αποθέσουν το βιομηχανικό απόβλητο προκαλώντας απαράδεκτη περιβαλλοντική καταστροφή βρίσκεται 1,5 χλμ. από το Λιτόχωρο, 600 μέτρα από την θάλασσα και σε απόσταση 600 μέτρα από τον Ενιπέα ποταμό στις παρυφές του Ολύμπου. Η περιοχή γειτνιάζει με μεγάλη αγροτική έκταση, έχει μεγάλο υδροφόρο ορίζοντα, με υπόγεια ύδατα καθώς επίσης είναι και τουριστική.
Tο υπόψη απόβλητο εμπίπτει στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αποβλήτων, όπως κι αν το βαφτίζει κανείς: «Προϊόν», «παραπροϊόν», «εδαφοβελτιωτικό» ή οτιδήποτε άλλο.
Δε χαρακτηρίζεται αδρανές, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνο, και όλοι γνωρίζουν, ακόμη και ο νομοθέτης, ότι υπό συνθήκες μπορεί να καταστεί και επικίνδυνο.
Το συγκεκριμένο απόβλητο είναι πλούσιο σε βαρέα μέταλλα (Χρώμιο, Μόλυβδο, Κάδμιο, Κοβάλτιο, Βάριο, Νικέλιο, Βανάδιο, Αντιμόνιο κ.λ.π.) αλλά και σε αρσενικό. Σε παλιότερες μελέτες που έγιναν από το Α.Π.Θ. στο απόβλητο της TOSOH, αυτό χαρακτηρίστηκε ως δυνητικά επικίνδυνο και μη αδρανές.
Το κριτήριο υπαγωγής τού πιο πάνω αποβλήτου στην κατηγορία των επικινδύνων ή μη επικινδύνων αποβλήτων δεν είναι μόνο το ποσοστό των βαρέων μετάλλων και άλλων ενδεχομένως επικίνδυνων ουσιών που εμπεριέχει αλλά και η συμπεριφορά του κατά το τεστ εκπλυσιμότητας που γίνεται με βάση ειδικές προδιαγραφές.
Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.» «αποθηκεύει προσωρινά» εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο απόβλητο στο χώρο της. Αλήθεια, τα στραγγίσματα από το ξέπλυμα της βροχής πού πήγαιναν και πηγαίνουν;
Με δεδομένο ότι στον ΠΕΣΔΑ δεν υπάρχει πρόβλεψη για ΧΥΤΑ βιομηχανικών απόβλητων έχουμε ουσιαστικά ένα έργο δημιουργίας ιδιωτικού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ από τη «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.», για τη διάθεση του σταθεροποιημένου αποβλήτου της παραγωγικής της διαδικασίας, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω την παραγωγή της.
Η χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου απαιτεί την ανάλυση και αξιολόγηση των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και σεισμοτεκτονικών χαρακτηριστικών της στενής – ευρύτερης περιοχής από αντίστοιχης εμπειρίας και επιστημονικά εξειδικευμένη ομάδα, γεωλόγων – υδρογεωλόγων μελετητών στα παραπάνω αντικείμενα για την ελαχιστοποίηση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου από αστοχία του έργου.
Υψηλός είναι ο περιβαλλοντικός κίνδυνος ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής και κατά επέκταση των αντίστοιχων σε βάθος χρόνου επιδημιολογικών συνεπειών για τους κατοίκους της περιοχής.
Η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής. Αναμένεται αερομεταφερόμενη διασπορά του αποβλήτου (εξαιρετικά λεπτόκοκκο) από τις χωματουργικές εργασίες απόθεσης και διάστρωσης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου με δημιουργία εδαφογεωχημικών ανωμαλιών πλησίον των γύρω οικισμών, οι οποίες δε μπορούν να αποτραπούν κατά το αντιρρυπαντικό σχεδιασμό του έργου.
Το έργο (απαλλαγή του απόβλητου από την «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.») είχε χωροθετηθεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, αλλά δεν προχώρησε –παρά τη θετική γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης– γιατί συνάντησε την σφοδρή αντίδραση χιλιάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και της ομόφωνης αντίθεσης του εκεί Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, καθώς και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που και με τη σύμπραξη κατά κανόνα των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, βάζουν στο επίκεντρο της βάρβαρης πολιτικής τους τη διασφάλιση των κερδών του κεφαλαίου και όχι τη δημόσια υγεία και τις σύγχρονες ανάγκες για έργα που να βελτιώνουν τους όρους διαβίωσης των εργαζομένων.
Η χωροθέτηση και διαχείριση των απορριμμάτων και των βιομηχανικών απόβλητων πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του Κράτους που σε συνεργασία με την Τοπική Διοίκηση θα σχεδιάζει τη διαχείριση τους με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, χωρίς ΣΔΙΤ, επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταποδοτικά τέλη. Η επιλογή των χώρων πρέπει να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια τα οποία θα ανταποκρίνονται στη συνδυασμένη ικανοποίηση των όρων προστασίας της δημόσιας υγείας, των υδάτινων πόρων, των αρχαιολογικών χώρων, του περιβάλλοντος και σε απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές.

Ύστερα από τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί,
· Ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν, για την αποτροπή εναπόθεσης βιομηχανικών απόβλητων στο λατομείο στη θέση “Γούρνες-Ξηροκάμπι” αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας, ώστε να αντιμετωπιστεί μια επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή;
· Με ποια συγκεκριμένα έργα, με ποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με ποιους πόρους (ύψος, προέλευση) και με ποιους όρους κατασκευής και λειτουργίας, θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης όλων των βιομηχανικών αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
· Τι μέτρα θα λάβουν για την άμεση απομάκρυνση του «προσωρινά αποθηκεμένου» βιομηχανικού απόβλητου σε μη αδειοδοτημένο προς τούτο χώρο όπως είναι ο αύλειος χώρο της «TOSOH ΕΛΛΑΣ A.B.E.»;
· Τι αναλύσεις έχουν γίνει στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής που εδρεύει η εν λόγω πολυεθνική εταιρεία και ποια είναι τα αποτελέσματά τους;

Οι βουλευτές
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Ελένη Γερασιμίδου