Πιο εύκολα η επιστροφή ΦΠΑ για τους αγρότες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το νέο σύστημα τροποποιεί τις διαδικασίες της ανάλογης Απόφασης του 2013, η οποία λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που προέβλεπε (υποβολή τιμολογίων κ.λ.π.), είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις επιστροφές. Με τη νέα Απόφαση:

 

Λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε τους αγρότες.

Δημιουργείται ένα νέο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για την ορθή καταβολή του επιστρεπτέου φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Προωθείται ένα νέο σύστημα ταχείας επιστροφής φόρου με την άμεση ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων.

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός μηνός από την επιβολή της αίτησης επιστροφής, σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία αναγράφονται στην Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με τον Κώδικα ΦΠΑ, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς είναι όσοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των 15.000 ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000 ευρώ.

Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

Η επιστροφή του ΦΠΑ ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών.

 

http://sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/370361-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%80%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82