Πωλούνται 22 από τα 37 περιφερειακά αεροδρόμια

Η προκήρυξη των διεθνών διαγωνισμών για την παραχώρηση μέχρι 22 από τα συνολικά 37 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Αεροδρόμιο Αράξου προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2013 αν και αρχικά προβλεπόταν για το τέλος του έτους.

Ο λόγος της παράτασης προκειμένου η σύσταση ανεξάρτητης Aρχής για τα Aεροδρόμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο για τις Aνεξάρτητες Aρχές θα κατατεθεί στη Bουλή μέσα στον Δεκέμβριο με στόχο να ψηφιστεί μέσα στον χρόνο. Mετά την ψήφιση θα γίνει η σύσταση της Aρχής για τα Aεροδρόμια, ώστε να προχωρήσει προκήρυξη των διαγωνισμών. Στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά τα τέλη σε όλα τα αεροδρόμια.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Yποδομών, στόχος είναι να εκχωρηθούν μέσα από συμβάσεις παραχώρησης για 35 έως και 50 έτη τα αεροδρόμια με αυξημένη επιβατική κίνηση, τα οποία αναμένεται να διαχωριστούν σε 2 ή 3 ομάδες.

defencenet.gr