Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 6η Γενική Συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην Πρέβεζα.  Στο επίκεντρο των εργασιών της ήταν η οργάνωση της πρώτης πολιτιστικής διαδρομής της χώρας μας με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου.

 

 

 

 

Mια πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο τουριστικό προϊόν, ένα προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο. Η πρόταση  του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ  αφορά στην οργάνωση σε ένα πρώτο πιλοτικό στάδιο μιας πολιτιστικής διαδρομής, με συνεκτικό στοιχείο τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Ηπείρου, με σκοπό να λειτουργήσει αυτή ως πρότυπο και για άλλες αντίστοιχες διαδρομές σε άλλες περιοχές της χώρας.

 

 

 

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ανέλαβε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου τη διαμόρφωση μιας τέτοιας διαδρομής, καθώς και τον τρόπο υλοποίησής της. Είχε προηγηθεί συνεννόηση με τα Υπουργεία Ανάπτυξης – Πολιτισμού – Τουρισμού και με την αξιοποίηση του Ε.Ο.Τ. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια διαδρομή που προωθείται ουσιαστικά από τα τρία υπουργεία και τον ΕΟΤ (ο οποίος προτίθεται να τη στηρίξει στο ξεκίνημά της με δράσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων) και υλοποιείται από την Περιφέρεια και το ΔΙΑΖΩΜΑ.

 

 

 

Οι εργασίες, τις οποίες έχει αναλάβει το ΔΙΑΖΩΜΑ έναντι της Περιφέρειας, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο -«φάκελο» που έχει ήδη δρομολογηθεί. Ο ίδιος φάκελος θα υποβληθεί για έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Επιπλέον, το ΔΙΑΖΩΜΑ θα προωθήσει την ηλεκτρονική ξενάγηση της διαδρομής με σχετική εφαρμογή, όπως έχει ήδη κάνει για τους χώρους της Αρχαίας Μεσσήνης, της Επιδαύρου και των Δελφών.

 

 

 

Δεδομένου, ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου, συμφωνήθηκε το ΔΙΑΖΩΜΑ να δημιουργήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλ. κατάρτιση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την πραγματοποίηση της διαδρομής εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων τουριστικών γραφείων, το οποίο επίσης έχει ολοκληρωθεί. Στόχος είναι οι περιηγήσεις να είναι ποιοτικά άρτιες (ως «άρτιες» δεν νοούνται κατ’ ανάγκην οι «πολυτελείς») και να συγκεντρώνουν εκ των προτέρων πιθανότητες επιτυχίας. Δηλαδή:

 

•       θα υπάρχει πραγματική δικτύωση με ΤourOperators και τουριστικά γραφεία, που διακινούν πολιτιστικό τουρισμό και γενικά τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων  στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (archeologyT.Os, classicaltours  Τ.Os κλπ),

 

•       οι  τουριστικές υπηρεσίες θα είναι άρτιες (η προϋπόθεση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά άλλων παροχών και  αναλύεται στις επί μέρους τουριστικές υπηρεσίες).

 

Όλα τα παραπάνω  αποτελούν ένα σύνολο οργανωτικών ενεργειών, που συνιστούν ένα πρόγραμμα διαμόρφωσης και λειτουργίας μιας πολιτιστικής διαδρομής, σε ένα πρώτο –άμεσο- επίπεδο. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η ολοκλήρωση της Διαδρομής με τις αναγκαίες επεμβάσεις τόσο στις απαιτούμενες  υποδομές, όπως :

 

•       υποδομές μεταφορών για τη διασύνδεση των μνημείων

 

•       ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές π.χ. ηλεκτροφωτισμός, πυρασφάλεια κλπ,

 

•       υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

 

•       χώροι εξυπηρέτησης του κοινού (πωλητήρια, εκδοτήρια κ.λ.π.), 

 

όσο και στα ίδια τα μνημεία, όπως:

 

•       αναστηλώσεις

 

•       εξωραϊσμός χώρων

 

•       αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας επισκεπτών.

 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται σε ένα μεσοπρόθεσμο επίπεδο η ένταξη των αναγκαίων έργων στο Πρόγραμμα Στήριξης της 5ης προγραμματικής περιόδου (ΣΕΣ 2014-20120).

 

Ελπίζουμε ότι η προσέγγιση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για ένταξη σε κοινοτικά  χρηματοδοτικά προγράμματα και άλλων παρόμοιων διαδρομών, με την προϋπόθεση ότι  είναι  σύμφωνες  με τη φιλοσοφία του ΣΕΣ, ότι συνδέουν δηλαδή πολιτιστικά στοιχεία με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία και μάλιστα με έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της, τον Τουρισμό.

 

 

 Επισκεφτείτε το Διάζωμα: www.diazoma.gr