Πως πήγαν οι εξαγωγές το πρώτο οκτάμηνο του 2013

 

ΠΣΕ: Αύξηση 5,4% στις εξαγωγές για το 8μηνο του 2013

-Αρνητικό το πρόσημο (-2,6%) αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή

 

 

Οριακή βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις παρουσιάζουν τα στοιχεία των εξαγωγών για το 8μηνο του 2013, όπως προκύπτει από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ). Αντί των αρχικών εκτιμήσεων για μείωση της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά 5,7% τον περασμένο Αύγουστο, έναντι του ίδιου μήνα του 2012, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν υποχώρηση κατά 5,5%. Αντίστοιχα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση στο ίδιο διάστημα κατά 7,2%, έναντι εκτίμησης για μείωση 7,6%.

 

Η διόρθωση οφείλεται στην ελαφρώς καλύτερη εικόνα που παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες μέλη της ΕΕ και είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή μικρότερων πιέσεων σε επίπεδο 8μήνου. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2013, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 18,28 δις ευρώ, ήτοι 5,4% υψηλότερα από τα 17,34 δις ευρώ της περιόδου Ιανουάριος-Αύγουστος 2012.

 

Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, στο ίδιο διάστημα προκύπτει μείωση κατά 2,6%, δηλαδή υποχώρηση των εξαγωγών κατά 293,8 εκατ. ευρώ.

 

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη: «η απώλεια σχεδόν 300 εκατ. ευρώ από τη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία, σε σχέση με πέρυσι, μετριάζει την αισιοδοξία από τη διατήρηση θετικών ρυθμών αύξησης στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας. Αν μάλιστα, συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες απώλειες από τη μείωση κατά 1,6 δις ευρώ των εισαγωγών, αντιλαμβάνεται κανείς την ανάγκη ταυτόχρονης επανενεργοποίησης τόσο της εγχώριας παραγωγής, όσο και στην κατανάλωσης, ως προϋποθέσεων ανάκαμψης. Δεδομένου ότι φαίνεται να εξισορροπείται πλέον η μείωση των εισαγωγών, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, θα πρέπει να δημιουργηθεί πλεόνασμα παραγωγής και παραγωγικότητας, για να συντηρηθούν οι θετικοί ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών, να υποκατασταθούν εισαγόμενα προϊόντα από εγχωρίως παραγόμενα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

 

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, τους τελευταίους μήνες αυξάνεται συνεχώς η βαρύτητα του κλάδου των πετρελαιοειδών στη συνολική αξία των εξαγωγών, έναντι των υπόλοιπων κλάδων παραγωγής. Ειδικότερα, στο 8μηνο του 2013 τα πετρελαιοειδή αντιστοιχούν στο 40% του συνόλου των εξαγωγών, έναντι μεριδίων 35% στο 8μηνο του 2012 και 30% στο 8μηνο του 2011.

 

Από το γεγονός αυτό διαφοροποιείται σημαντικά και ο χάρτης των εξαγωγών, καθώς σε επίπεδο συνολικής αξίας των εξαγωγών το μερίδιο των Τρίτων Χωρών αντιστοιχεί σε ποσοστό 53,7%, έναντι 46,3% των χωρών της ΕΕ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η σχέση ανατρέπεται πλήρως υπέρ των χωρών της ΕΕ (ποσοστό 64,5%, έναντι 35,5% των Τρίτων Χωρών). Με άλλα λόγια, στο 8μηνο του 2013, από τα 9,83 δις των ελληνικών εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, μόλις τα 3,88 δις ευρώ αφορούν προϊόντα πλην των πετρελαιοειδών (ποσοστό 39,4% του συνόλου εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες). Αντίθετα, από τα 11,13 δις των συνολικών εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ, κατά την ίδια περίοδο, τα 7,09 δις ευρώ αφορούν ελληνικά προϊόντα, εκτός των πετρελαιοειδών (ποσοστό 63,7%).

 

Μείωση και των εισαγωγών

 

Η συνεχιζόμενη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης, αλλά και ο περιορισμός της παραγωγής σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο και στις εισαγωγές της χώρας. Τον περασμένο Αύγουστο, η συνολική αξία των εισαγωγών μειώθηκε στα 3,92 δις ευρώ (-4,8%), σε σχέση με τα 4,12 δις ευρώ του Αυγούστου του 2012. Η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από τις μειωμένες εισαγωγές πετρελαιοειδών, καθώς αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η μείωση της αξίας των εισαγωγών για τον Αύγουστο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους, περιορίζεται στο -0,7%.

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι –εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών- οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες εμφανίζονται αυξημένες κατά 16% την ίδια περίοδο (έναντι μείωσης 8,5% των εισαγωγών από χώρες της ΕΕ).

 

Σε επίπεδο 8μήνου, η συνολική αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 4,8%, στα 31,22 δις ευρώ, από τα 32,80 δις ευρώ της περιόδου Ιανουάριος-Αύγουστος 2012. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1,11 δις ευρώ, ήτοι -5,3%.

 

Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται στη μείωση της συνολικής αξίας των εισαγωγών τόσο από τις χώρες της ΕΕ (-2,7%), όσο και από τις Τρίτες Χώρες (-6,6%). Να σημειωθεί ότι από τα συνολικά 16,87 δις ευρώ των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες στο 8μηνο του 2013, τα 10,78 δις ευρώ αφορούν εισαγωγές πετρελαιοειδών (ποσοστό 64% των συνολικών εισαγωγών της χώρας).