Πως θα κάνετε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις με τον ΕΟΠΥΥ

 

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μπορούν να κάνουν οι περίπου 10 εκατ. ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον νέο κανονισμό παροχών του Οργανισμού. Δείτε τι απαιτείται

 

 

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο της προαγωγής Υγείας που εφαρμόζεται από τον φορέα. 

Οι εξετάσεις αυτές που αποσκοπούν στην πρόληψη εμφάνισης νοσηρών 

καταστάσεων, παρέχονται στους δικαιούχους ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δωρεάν (χωρίς καμία 

συμμετοχή του ασφαλισμένου) στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Ο θεράπων ιατρός είναι υπεύθυνος για την παραπομπή των ασφαλισμένων για Προληπτικό Έλεγχο υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχουν εμφανίσει αντίστοιχο νόσημα. 

Όπως διευκρινίζεται: ο προληπτικός έλεγχος αφορά στην πρόληψη συγκεκριμένων νοσημάτων και 

μόνο. 

Δεν μπορεί να συνοδεύεται με συγκεκριμένη διάγνωση παρά μόνο με τον χαρακτηρισμό 

«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ». 

 

Σε κάθε περίπτωση εκτός από την έκδοση παραπεμπτικού, απαιτείται η αναγραφή των 

υπό εκτέλεση εξετάσεων ή πράξεων στο ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του 

ασφαλισμένου με την ένδειξη ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ καθώς και τα 

αποτελέσματά τους, με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. 

 

Ως εκ τούτου η έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού με ένδειξη «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», 

θα συμπεριλαμβάνει εξετάσεις της εν λόγω κατηγορίας με μηδενική συμμετοχή 

του ασφαλισμένου. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο 

παραπεμπτικό εξετάσεις άλλης κατηγορίας. 

 

Επίσης διευκρινίζεται από τον ΕΟΠΥΥ ότι σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός παραπέμψει για εργαστηριακό έλεγχο ο οποίος σχετίζεται με παθολογικές καταστάσεις μπορεί ταυτόχρονα να παραπέμψει και για προληπτικό έλεγχο εφόσον οι δύο παραπομπές δεν έχουν συνάφεια και εκδοθούν δύο διαφορετικά παραπεμπτικά. 

 

Σε περίπτωση που γίνει απόκλιση από τις συγκεκριμένες οδηγίες η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επισημαίνει ότι δίνεται το δικαίωμα στον Οργανισμό να επιβάλλει κυρώσεις στους ασφαλισμένους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και να μην αποζημιώσει δαπάνες που σχετίζονται με τον προληπτικό έλεγχο.

http://iatropedia.com/articles/read/3843