Πόσοι και ποιοι εργάζονται στον ΕΟΠΥΥ

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται περίπου 10.000 εργαζόμενοι στον ΕΟΠΥΥ, καθώς μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση θα έχει ανακοινώσει πόσοι και ποιοι θα μείνουν στον ΕΟΠΥΥ και ποιοι θα μετακινηθούν στο ΕΣΥ. Εμείς παρουσιάζουμε σήμερα αναλυτικούς πίνακες με το υφιστάμενο προσωπικό όλων των βαθμίδων.

Συνολικά, στον ΕΟΠΥΥ εργάζονται σήμερα 9.979 εργαζόμενοι, από τους οποίους 5.765 γιατροί, 2.841 υγειονομικό προσωπικό και 1.373 διοικητικό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους 1.373 διοικητικούς, οι 816 είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης!

 

http://www.virus.com.gr/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=1014:posoi-kai-poioi-ergazontai-ston-eopyy-analytikoi-pinakes&Itemid=169

Όσον αφορά στους γιατρούς, από το σύνολο των 5.765 απασχολούμενων, η πλειοψηφία (4.529 γιατροί) είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου, 727 είναι μόνιμοι, 10 με σύμβαση αορίστου χρόνου αλλά με κατ’ αποκοπή σύμβαση, 37 με μερική απασχόληση και 453 ορισμένου χρόνου.Εδώ προκαλεί εντύπωση ότι έχουμε 198 γιατρούς άνευ ειδικότητας!

Όλα δείχνουν ότι οι γιατροί με μερική απασχόληση και ορισμένου χρόνου κινδυνεύουν άμεσα με απόλυση. Επίσης, η επιτροπή στην οποία συμμετέχει και η Task Force έχει προτείνει να μεταφερθούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ 2.246 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Ο ακριβής αριθμός ανά ειδικότητα περιλαμβάνεται στους πίνακες που ακολουθούν. Προφανώς θα κληθούν να επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση…

Από την άλλη, η ίδια επιτροπή προτείνει 2.303 γιατροί άλλων ειδικοτήτων να ενταχθούν στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άλλο ένα σύμπτωμα του πελατειακού Κράτους είναι οι 690 οδοντίατροι…

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

Υφιστάμενο προσωπικό στις μονάδες ΕΟΠΥΥ

Είδος προσωπικού

Αριθμός

Γιατροί

5.765

Υγειονομικό

2.841

Διοικητικό

1.373

ΣΥΝΟΛΟ

9.979

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ανά κατηγορία σύμβασης

Είδος σύμβασης

Αριθμός

Μόνιμοι

727

Αορίστου χρόνου

4.529

Αορίστου χρόνου κατ΄ αποκοπή σύμβαση

19

Αορίστου χρόνου μερική απασχόληση

37

Ορισμένου χρόνου

453

ΣΥΝΟΛΟ

5.765

Γιατροί που προτείνεται να μετακινηθούν στα νοσοκομεία (*)

Ειδικότητα

Αριθμός

Αλλεργιολογία

16

Γαστρεντερολογία

85

Νευρολογία

147

Γυναικολογία

272

Ενδοκρινολογία

88

ορθοπεδική

393

ουρολογία

145

Πλαστική χειρουργική

12

Πνευμονολογία

255

ρευματολογία

52

Δερματολογία

168

ΩΡΛ

200

οφθαλμολογία

290

Λοιπές

123

(*) Πρόταση της επιτροπής, όπου συμμετέχει η Task Force

 

Βασικές ιατρικές ειδικότητες που προτείνεται να ενταχθούν στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας (*)

Ειδικότητα

Αριθμός

Παιδιατρική

418

Ψυχιατρική

129

Οδοντιατρική

690

μικροβιολογία

156

κυτταρολογία

42

χειρουργική

233

καρδιολογία

505

ακτινοδιαγνωστική

114

Παιδοψυχιατρική

16

Σύνολο

2.303

(*) Πρόταση της επιτροπής, όπου συμμετέχει η Task Force

 

Υφιστάμενοι επαγγελματίες υγείας ανά κατηγορία σύμβασης

Επαγγελματίες Υγείας

Αριθμός

Μόνιμοι

2.828

Συμβασιούχοι

13

Σύνολο

2.841

 

Υφιστάμενο διοικητικό προσωπικό ανά κατηγορία σύμβασης

Διοικητικό προσωπικό

Αριθμός

Μόνιμοι

1.165

Αορίστου χρόνου

208

Σύνολο

1.373

 

Υφιστάμενοι επαγγελματίες υγείας ΕΟΠΥΥ κατηγορία ΠΕ

Ειδικότητα ΠΕ

Αριθμός

ΠΕ Ελεγκτής Φαρμακοποιός

3

ΠΕ Χημικών- Βιοχημικών- Βιολόγων

20

ΠΕ Φαρμακοποιών

120

ΠΕ Φυσικών Ιατρ. Ακτινοφυσικών

3

ΠΕ Ψυχολόγων Κοινωνικής Εργασίας

14

ΠΕ Νοσηλευτικής

1

Σύνολο

161

 

Υφιστάμενοι επαγγελματίες υγείας ΕΟΠΥΥ κατηγορίας ΤΕ

Ειδικότητα ΤΕ

Αριθμός

ΤΕ Νοσηλευτικής – Μαιευτικής

820

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

140

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

214

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

149

ΤΕ Οδοντοτεχνιτών

60

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

8

ΤΕ Οικιακής Οικονομίας

1

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

153

ΤΕ Υγειονομικοί Τεχνολόγοι Νοσηλευτές

4

ΤΕ Ειδικών Θεραπευτών

10

ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής

2

Σύνολο

1.561

 

Υφιστάμενοι επαγγελματίες υγείας ΕΟΠΥΥ κατηγορίας ΔΕ

Ειδικότητα ΔΕ

Αριθμός

ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

414

ΔΕ Νοσηλευτικής

3

ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου

122

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

107

ΔΕ Βοηθοί Ιατρικών & Βιολογικών Εργασιών

199

ΔΕ Οδοντοτεχνιτών

85

ΔΕ Νοσοκόμων – Τραυματιοφορέων

70

Σύνολο

1.000

 

Υφιστάμενοι Επαγγελματίες Υγείας ΕΟΠΥΥ κατηγορίας ΥΕ

Ειδικότητα ΥΕ

Αριθμός

Πρακτικών νοσοκόμων

20

Εμφανιστών χειριστών

2

Οδοντοτεχνιτών

6

Νοσοκόμων – Τραυματιοφορέων

7

Παρασκευαστών

2

ΣΥΝΟΛΟ

37

 

Υφιστάμενο Διοικητικό Προσωπικό ΕΟΠΥΥ

Κατηγορία

Αριθμός

ΔΕ

816

ΥΕ

120

ΤΕ

157

ΠΕ

289

Καθαρίστριες

39

Φύλακες

13

ΣΥΝΟΛΟ

1.434