Προτάσεις για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη, σε διεθνή ημερίδα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στο Ελσίνκι

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης συμμετείχε σήμερα σε διεθνή ημερίδα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, που οργανώθηκε στο Ελσίνκι, από το Υπουργείο Οικονομικών της Φιλανδίας σε συνεργασία με το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Θέμα της συνάντησης αποτέλεσε «Η ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Η παρούσα κατάσταση και η μελλοντική πορεία».

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Μαυραγάνης πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ο υφυπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι η μη πάταξή τους στερεί τις χώρες από τους απαραίτητους πόρους και δεν βοηθά στην εμπέδωση της αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σημεία ομιλίας:
«Η φοροδιαφυγή δεν αποτελεί πρόβλημα κάθε χώρας ξεχωριστά, αλλά πλέον είναι κοινώς αποδεκτό ότι πρόκειται για ένα σοβαρό διεθνές ζήτημα. Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνεται ότι η παραοικονομία είναι περισσότερο διαδεδομένη σε σύγκριση με το κοινοτικό μέσο όρο, γεγονός που επιβάλλει την εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση του φαινόμενου. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα δεν ενισχύσουν τη συνεργασία τους προς την κατεύθυνση ενός κοινού σχεδίου δράσης, θα καταστεί εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος της καταπολέμησης και της πάταξης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι με ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες μέλη της, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και οι G20, θα βελτιώσουν τις πρακτικές και τις δράσεις τους για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
Θα πρέπει να επικεντρωθούμε, λοιπόν, στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
· Ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής των πληροφοριών. Για παράδειγμα η τυποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί.
· Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό μέσω ενός κοινό πλαισίου δράσης.
· Κοινή στρατηγική από την ΕΕ για τις τρίτες χώρες ειδικά σε θέματα φορολογικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτώμενων και συνδεδεμένων εδαφών, όπως επίσης και συμφωνιών για τη φορολόγηση μη δηλωθέντων εισοδημάτων.
· Εντοπισμός των
offshore, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμένη δράση, έτσι ώστε να αποκαλύπτονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τους και να υπόκεινται σε φορολογία, αλλά και να επιβάλλονται πολύ αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση φοροδιαφυγής.
Πάνω από όλα πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμα προς όλους τους φορολογούμενους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι η μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι μία μάχη στην οποία όλοι πρέπει να λάβουν μέρος, γιατί και οι δύο συμπεριφορές υποβαθμίζουν την προσπάθεια να επιτύχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις κοινωνικές πολιτικές, καθώς στερούν από την πολιτεία τους απαραίτητους πόρους. Εάν η φορολογική συμμόρφωση δεν επιτευχθεί, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε την επιλογή για χαμηλότερη φορολόγηση, εφόσον το επιθυμούμε για συγκεκριμένους λόγους. Επίσης, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εφαρμόσουμε πλήρως την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης στις κοινωνίες μας.
Στο περιθώριο της ημερίδας ο κ. Μαυραγάνης συζήτησε για φορολογικά θέματα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα φορολογίας κ. Αλγκίρντας Σεμέτα, ενώ το απόγευμα θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Υπουργό Οικονομικών της Φιλανδίας, κα.
Γιούτα Ουρπιλάινεν και με άλλους αξιωματούχους.