Ρήτρα μείωσης 5,2% στις συντάξεις 11 επικουρικών ταμείων

Στο κυβερνητικό στόχαστρο οι επικουρικές! Nέα ρήτρα μείωσης 5,2% στις συντάξεις 11 επικουρικών ταμείων που εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) από την 1η Σεπτεμβρίου φέρνει ο νόμος του νέου Μνημονίου (ν. 4336/15). Ηπρώτη μείωση των επικουρικών βάσει της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος έγινε τον Ιούλιο του 2014 και ήταν 5,2%.

 

Ταυτόχρονα, έρχονται αλλαγές και στις εισφορές των ασφαλισμένων καθώς θα καταβάλουν ενιαίο ποσοστό 3% (σ.σ.: που ισχύει για τα περισσότερα από τα 11 Ταμεία), με τη διαφορά όμως ότι η εισφορά θα υπολογίζεται, πλέον, επί του συνόλου των αποδοχών τους, με αποτέλεσμα να φορτώνονται νέα βάρη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ημερήσιου τύπου, ανάμεσα στα 11 εντασσόμενα Ταμεία που περνούν στο ΕΤΕΑ από την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Παύλος Χαϊκάλης, είναι τα επικουρικά των Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), των Αρτοποιών (ΤΕΑΑ), των Ναυτικών (ΝΑΤ-ΚΕΑΑΝ), των πρατηριούχων, καθώς και άλλοι μικρότεροι φορείς.

Θα ακολουθήσει μετά την ένταξη εγκύκλιος του ΕΤΕΑ καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι των 11 επικουρικών ταμείων θα διέπονται από τη νομοθεσία του και όχι από τη νομοθεσία των φορέων τους. Η νομοθεσία που εφαρμόζει το ΕΤΕΑ είναι αυτή του νόμου 4052/12 και προβλέπει ότι οι καταβαλλόμενες συντάξεις τόσο για τα Ταμεία που ήδη έχουν ενταχθεί όσο και για τα Ταμεία που θα ενταχθούν στο μέλλον αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τη λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή οι καταβαλλόμενες (παλιές και νέες) συντάξεις θα μειώνονται με απόφαση του ΕΤΕΑ για να διασφαλιστεί η μείωση του ελλείμματός του.

Η πρώτη αναπροσαρμογή (μείωση) των επικουρικών βάσει της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος έγινε τον Ιούλιο του 2014 και ήταν 5,2%. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται αυτόματα από το ΕΤΕΑ σε όλες τις καταβαλλόμενες συντάξεις, καθώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του νόμου 4052/12 «οι καταβαλλόμενες συντάξεις του ΕΤΕΑ αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τη ρήτρα βιωσιμότητας του Ταμείου για τη μείωση των ελλειμμάτων του αποκλειομένης κάθε άμεσης ή έμμεσης κρατικής επιχορήγησης». Στην πράξη οι συνταξιούχοι των 11 επικουρικών ταμείων θα έχουν τη μείωση κατά 5,2% από τη στιγμή που το ΕΤΕΑ θα είναι ο φορέας καταβολής των συντάξεών τους. Το άρθρο 48 του νόμου 4052/12 αναφέρει μάλιστα ότι «οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων ταμείων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύνταξής τους, και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν».

Τα Ταμεία που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ την 1η Σεπτεμβρίου και απειλούνται με τη μείωση 5,2% στις καταβαλλόμενες συντάξεις τους είναι:

α) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β) o Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ,

γ) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ,

δ) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ,

ε) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ,

στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ,

ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ,

η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

θ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ και

ια) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.