Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του προσωπικού εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων

Διαιτητική Απόφαση  του  ΟΜΕΔ για τον καθορισμό Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αφορά το προσωπικό των βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

 

Με δεδομένο ότι η τελευταία καταγραφή του μέσου μισθού στον κλάδο ήταν στα 944,7 ευρώ (2011), οριοθετείται κατώτατος μισθός που ανάλογα την περίπτωση, κυμαίνεται από 691,58 ευρώ έως 738,29 ευρώ το πολύ. Επίσης, στην απόφαση καταργείται και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που μεταφράζεται σε 8% πρόσθετη περικοπή. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι από 1.1.2016 έως 31.12.2017 και οι μισθοί καθορίζονται ως εξής:

1) Βασικό ημερομίσθιο

* Για τεχνίτες 27,3 ευρώ.
* Για βοηθούς 26,87 ευρώ.
* Για εργάτες – τριες 26,18 ευρώ.

Οι κατώτατοι μισθοί ορίζονται ως εξής:

Βοηθοί:
– Σε κατάστημα πολυτελείας 738,29 ευρώ.
– Σε κατάστημα Α’ κατηγορίας και αυτοτελή εργαστήρια ζαχαροπλαστικής 691,58 ευρώ.
– Σε καταστήματα Β’ και Γ’ κατηγορίας 691,58 ευρώ.

Τεχνίτες/ τριες
– Σε κατάστημα πολυτελείας 695,35 ευρώ. Σε κατάστημα Α’ κατηγορίας και αυτοτελή εργαστήρια ζαχαροπλαστικής 734,49 ευρώ.
– Σε καταστήματα Β’ και Γ’ κατηγορίας 729,53 ευρώ.
– Λαντζέρης ημερομίσθιο 28,10 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2015 λειτουργούσαν στον κλάδο 5.601 επιχειρήσεις με 39.154 μισθωτούς. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012, παρατηρείται αύξηση 28,2% στους μισθωτούς. Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση υπερδιπλασιάστηκαν (αύξηση 118,2%) και οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 11,5%. Την ίδια περίοδο το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 26,6% και ο μέσος μισθός κατά 27,64%. Τον Απρίλιο του 2015 το μέσο ημερομίσθιο περιορίστηκε στα 39,3 ευρώ από 49,8 ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο του 2012. Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης μειώθηκε στα 944,7 ευρώ, από 1.198,3 ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο του 2012.

Το επίδομα σπουδών (τουριστικής εκπαίδευσης), θα χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις που θα κατατίθενται έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει σπουδές, συναφείς με το επάγγελμα. Τα επιδόματα πολυετίας διατηρούνται τύποις, αφού ο ΟΜΕΔ τονίζει ότι έτσι και αλλιώς έχουν «παγώσει» συνολικά, μέχρι να υποχωρήσει κάτω από το 10% η ανεργία στην Ελλάδα. Στη ΔΑ τονίζεται ότι θα συνεχίσει να χορηγείται το επίδομα γάμου, αφού διαπιστώνεται ότι είναι άλλες οι ανάγκες του έγγαμου εργαζόμενου, από του άγαμου.

Λόγω κατάργησης της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων, ο ΣΕΒ επισήμανε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση θα εφαρμοστεί από περίπου 100 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μόλις. Ο ΟΜΕΔ παραδέχεται ότι η αδυναμία επέκτασης της ΣΣΕ, δημιουργεί πρόβλημα στρέβλωσης στην αγορά. Επίσης, διαπιστώνει ότι ενδεχόμενος καθορισμός αποδοχών υψηλότερων των δυνατοτήτων των αδύναμων επιχειρήσεων του κλάδου, μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο. Όμως αντίστροφα, εκτιμά ότι καθορισμός ελάχιστων αποδοχών χαμηλότερων των δυνατοτήτων του κλάδου, μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να ενθαρρύνει την αναγραφή σε σύμβαση αμοιβών χαμηλότερων των πραγματικών και σε εισφοροδιαφυγή.

Η ΔΑ αποδέχεται την πρόταση των εργοδοτών για να εξομοιωθεί το ημερομίσθιο των εργαζομένων κάτω των 18 ετών, με εκείνο της ΕΓΣΣΕ.

Η εργατική πλευρά πρότεινε τις εξής παρεμβάσεις που έγιναν δεκτές:

* Εβδομάδα εργασίας πέντε ημερών.
* Άδεια δύο ημερών στον πατέρα σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
* Παροχή ρουχισμού για χρήση του κατά την εκτέλεση της εργασίας.
* Άδεια μητρότητας 17 εβδομάδων, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας.
* Μείωση χρόνου εργασίας, για θηλασμό και φροντίδα παιδιού μετά τη λήξη της άδειας λοχείας.
* Δυνατότητα του πατέρα να ζητήσει την άδεια απουσίας για φροντίδα του παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα.
* Άδεια των γονέων για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού.
* Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργαζομενου.
* Αύξηση της άδειας των εργαζόμενων που έχουν συμπλήρωσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε 25 εργάσιμες ημέρες.
* Άδεια προς χήρους γονείς 6 εργάσιμων ημερών τον χρόνο.
* Άδεια δύο ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς για το σύζυγο, τα τέκνα, του γονείς και τους αδερφούς αυτού.
* Άδεια για μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση.
* Απαγόρευση απόλυσης «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης.
* Άδεια σε πάσχοντες από AIDS.
* Άδεια για μεταγγίσεις αίματος σε τέκνο.
* Παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς.