Συμφωνία Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής για τα αγροτικά προϊόντα

Τιι περιλαμβάνει η συμφωνία:

 

Στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας, το Συμβούλιο, με επικεφαλής των διαπραγματεύσεων τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, ως Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.E, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέληξαν μετά από πολύωρη χθεσινοβραδινή σύσκεψη, σε Συμφωνία στο σχέδιο Κανονισμού για τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις αγορές των Τρίτων Χωρών.
Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Τριλόγου, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, λίγες ημέρες μετά την πολιτική συμφωνία που είχε προηγηθεί, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 24 Μαρτίου.

Με τη συμφωνία αυτή, η ελληνική Προεδρία πετυχαίνει τον πιο φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει και αφορούσε στην έγκριση του παρόντος Κανονισμού, ο οποίος υποβλήθηκε στο Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2013. Ο Κανονισμός αυτός εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο προώθησης των αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε λαμβάνοντας υπόψη το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα, αυξάνει σταδιακά, και σημαντικά, τα διατιθέμενα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία από 61,5 εκατ. € το 2013 θα ανέλθουν στα 200 εκατ. € έως το 2020.

 

Τα βασικά στοιχεία του νέου Κανονισμού, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου του 2015, ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι τα εξής:
· Η κατάργηση της εθνικής συγχρηματοδότησης με παράλληλη αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ε.Ε σε 70% για τα απλά προγράμματα, στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε, από 50% που ήταν η αρχική πρόταση της Επιτροπής και σε 80% για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, δηλαδή τα απλά προγράμματα στις Τρίτες χώρες και τα πολυπρογράμματα τόσο στην Ε.Ε όσο και σε Τρίτες χώρες, από 60% που ήταν η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το ποσοστό της χρηματοδότησης της Ε.Ε αυξάνεται σε 85%, για όλα τα προγράμματα, σε περιπτώσεις κρίσεων. Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται κατά επιπλέον 5 ποσοστιαίες μονάδες για τα προγράμματα που προτείνονται από οργανισμούς Κρατών Μελών, που βιώνουν δημοσιονομική κρίση (Πορτογαλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία)
· Η διεύρυνση, τόσο των δικαιούχων, όπως οι οργανώσεις παραγωγών, και οι φορείς που προβλέπονται στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά σχήματα ποιότητας, όσο και του καταλόγου των επιλέξιμων προϊόντων. Τα μέτρα καλύπτουν:
α) όλα τα προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε (ΣΛΕΕ),
β) τα τρόφιμα του παραρτήματος Ι του κανονισμού για τα σχήματα ποιότητας, στα οποία προστέθηκε το βαμβάκι και το γλυκό καλαμπόκι,
γ) το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά με προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και υπό συγκεκριμένες συνθήκες η μπύρα, καθώς και
δ) τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Ι του κανονισμού 1379/2013.
· Η προτεραιότητα που προσδίδεται στα προϊόντα της Ε.Ε που επωφελούνται από τα συστήματα ποιότητας της Ε.Ε, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις
· Η απλοποίηση των διαδικασιών, η αξιολόγηση όλων των προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Κράτη Μέλη θα έχουν ενεργό ρόλο στην υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων για την προετοιμασία των προτάσεων

Σημειώνεται, επίσης, ότι, ο νέος Κανονισμός θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους, όσο και στην προώθηση των εξαγωγών των Κρατών Μελών και της Ε.Ε γενικότερα.
H τυπική έγκριση των αποτελεσμάτων του χθεσινού Τριλόγου θα γίνει από τα τρία θεσμικά όργανα της Ε.Ε, δηλαδή το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, τις επόμενες ημέρες.

Με αφορμή την επιτυχή κατάληξη του Τριλόγου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε:
«Η επιτυχής κατάληξη του Τριλόγου αποτελεί άλλη μια σημαντική επιτυχία για την Ελληνική Προεδρία και τη νέα πολιτική προώθησης των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Το σημερινό αποτέλεσμα θέτει τα θεμέλια για την άμεση υιοθέτηση του Κανονισμού, και την εφαρμογή του, σημαντικά νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.
Η υιοθέτηση του Κανονισμού για την προώθηση αποτελούσε κύρια προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, δεδομένου ότι έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε σχέση με το τρέχον καθεστώς, μεταξύ των οποίων η σημαντική αύξηση, τόσο των διατιθέμενων κονδυλίων, όσο και της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης. Ο φάκελος, πέραν της σημασίας του για την Ελληνική Προεδρία, είχε επίσης τεθεί σε προτεραιότητα και από τον συν-νομοθέτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συντονισμένες και τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλες τις πλευρές συνέβαλαν στη σημερινή συμφωνία σε χρόνο ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Θέλω να επισημάνω ότι ο νέος αυτός Κανονισμός έχει πολλά και μεγάλα πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή γεωργία. Δίνει έμφαση στην ανάδειξη της ποικιλομορφίας, της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας και της ταυτότητας, των αυστηρών προτύπων παραγωγής, που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα. Η Ευρώπη συνολικά, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ποιοτικών τροφίμων και η υιοθέτηση αυτού του Κανονισμού υποστηρίζει το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ευρώπης για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στην ποικιλομορφία των παραγωγικών συστημάτων της Ευρώπης, τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της και την παράδοση χρόνων. Ο νέος αυτός Κανονισμός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και για την Ελλάδα, που στρατηγικά έχει επιλέξει να στραφεί στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που υποστηρίζονται από την πιστοποίηση, την τυποποίηση και την ιχνηλασιμότητα. Εξάλλου η ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού παραγωγικού συστήματος και πώς αυτή θα αναδειχθεί σε δύναμη υπεροχής της Ευρώπης, αποτελεί το θέμα και του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 4-6 Μαϊου. Οφείλουμε σαν χώρα να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνει αυτός ο νέος Κανονισμός που η Ελληνική Προεδρία πέτυχε να υιοθετήσει η Ε.Ε.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσωπικά τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας κ. De Castro, τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Ciolos και τους συνεργάτες τους για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν και το  εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν για την επίτευξη της  σημαντικής αυτής συμφωνίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων, καθώς επίσης τις αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών και όλους τους εμπλεκόμενους από πλευράς Συμβουλίου. Άξιοι αναφοράς είναι και οι συνεργάτες μας στο Υπουργείο και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία που χειρίστηκαν τον Κανονισμό».