Συνάντηση ΣΕΒ – ΥΠΟΙΚ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

«Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση έως και 1,5 δις ευρώ ετησίως,σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής της, ενώ παράλληλα θα προκύψουν σημαντικά  οικονομικά οφέλη για το κράτος από την αυτόματη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων.»     Αυτό τόνισε ο  εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα  η μικτή ομάδα  εργασίας που συνέστησε ο ΣΕΒ, με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ). 

 

 

Όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, η σημερινή αρνητική οικονομική συγκυρία  καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ως αποτελεσματικό μέσο  για τη μείωση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  Η ηλεκτρονική τιμολόγηση διευκολύνει και επιταχύνει τους φορολογικούς ελέγχους, μειώνει το λειτουργικό κόστος  και στηρίζει, έτσι, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

 

Αξιοποιώντας τις πρόσφατες αλλαγές που επέβαλε ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων, οι κοινές προτάσεις ΣΕΒ-ΣΕΠΕ-ΣΕΚΤ εστιάζουν μεταξύ άλλων  στη δυνατότητα και τα οφέλη της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και από τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην απλούστευση διαδικασιών στη διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων και μέσω  πιστοποιημένων φορέων.  Επίσης, προτείνεται η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον τομέα προμηθειών του δημοσίου με πιλοτική λήψη από επιλεγμένους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και με τελικό στόχο την υποχρεωτική εφαρμογή της.