Συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα

Συνάντηση με τον Επικεφαλής του Ευρωασιατικού τομέα της Παγκόσμιας Τράπεζας κ. Dirk Reinermann είχε (29/8/2013)ί στο Υπουργείο Εσωτερικών η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών κκ. Γιάννης Ιωαννίδης και Άγγελος Συρίγος.
Στη συνάντηση διερευνήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, κυρίως με την μορφή παροχής τεχνογνωσίας σε αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν στους δήμους και στις Περιφέρειες.

Η διερεύνηση της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα έγινε λόγω της σημαντικής εμπειρίας που έχει ο συγκεκριμένος Διεθνής Οργανισμός στους τομείς αναπτυξιακών προγραμμάτων και παροχής αναπτυξιακής βοήθειας σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.
Συμφωνήθηκε να γίνει επεξεργασία και εξειδίκευση των τομέων ενδεχόμενης συνεργασίας και να επαναληφθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα συνάντηση των δύο πλευρών.