Συνεταιρισμοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νησιά

Στο σεμινάριο με θέμα «Συνεταιρισμοί παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ευρωπαϊκή εμπειρία και οι δυνατότητες των νησιών»,  που συνδιοργάνωσαν στις 7 Σεπτεμβρίου ο Οικολογικός Άνεμος Ν. Αιγαίου και η “πρωτοβουλία Σιφνιών για τη δημιουργία συνεταιρισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ”, με τη συνεργασία του Δήμου Σίφνου, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο Ν. Αιγαίου.  

 

Το σεμινάριο

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος στην εισήγησή του στο σεμινάριο, τόνισε τη σπατάλη οικονομικών πόρων που συνεπάγεται το σημερινό ενεργειακό μοντέλο στα νησιά, με δεδομένο ότι ετησίως πάνω από 700.000.000 ευρώ δαπανώνται κυρίως για εισαγωγή πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες της ΔΕΗ στα μη διασυνδεμένα νησιά. Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο στα νησιά οδηγεί σε σπατάλη οικονομικών πόρων που θα μπορούσαν να μείνουν τοπικά και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση στις νησιωτικές κοινωνίες, αλλά και σε κινδύνους για το περιβάλλον και το κλίμα. Η κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος στη Σαντορίνη, το καλοκαίρι, ήταν ένα σήμα κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα συστήματα και σε άλλα νησιά και, αν υπήρχαν υψηλότερες θερμοκρασίες το φετινό καλοκαίρι, θα μπορούσαν να συμβούν ανάλογα περιστατικά και αλλού.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ανέλυσε τα πλεονεκτήματα ενός ενεργειακού συνεταιρισμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και παρουσίασε τις δυνατότητες που έχουν οι νησιωτικές κοινωνίες να μετατρέψουν το θέμα της ενέργειας από πρόβλημα σε ευκαιρία, και το κόστος παραγωγής ενέργειας σε πηγή πόρων για τη χρηματοδότηση των τοπικών αναγκών.

 

Προσκάλεσε επίσης τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν και στο τριήμερο συνέδριο, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και ελληνικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και δικτύων που θα διοργανώσει μαζί με άλλους φορείς στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα, όπου θα υπάρχει και σχετικό εργαστήριο ανταλλαγής εμπειριών.

 

 Στο σεμινάριο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους επίσης:

– ο Dirk Knappen, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών και Πολιτών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (REScoop) για την ευρωπαϊκή εμπειρία

– ο Ανδρέας Καλογήρου για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στην παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική

– ο Κώστας Κομνηνός και ο Αλέξανδρος Φιλιππίδης, ειδικοί σε ενεργειακά θέματα, για τις δυνατότητες προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά

– ο Αποστόλης Χριστοδουλάκης, εκ μέρους της πρωτοβουλίας Σιφνιών για τη δημιουργία συνεταιρισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

ενώ ακολούθησε συζήτηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

 

Ο υπό ίδρυση συνεταιρισμός στη Σίφνο

 

Οι στόχοι του υπό ίδρυση «Συνεταιρισμού Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές» στη Σίφνο περιγράφονται εν συντομία:

«με δεδομένο ότι ξέρουμε ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν θα είναι διαθέσιμα μακροχρόνια και μάλιστα φτηνά, επιδιώκουμε να οργανώσουμε εγκαίρως κι οργανωμένα την ενεργειακή μετάβαση και σταδιακά να φτάσουμε σε πλήρη απεξάρτηση της Σίφνου από τα ορυκτά καύσιμα τόσο όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και σε άλλες μορφές ενέργειας για κίνηση, θέρμανση, ψύξη, παραγωγή που βασίζονται σε μη βιώσιμες πηγές. Επιδιώκουμε δηλαδή σταδιακά όλες οι ενεργειακές ανάγκες στη Σίφνο να καλύπτονται  πλήρως από εξοικονόμηση ενέργειας και από ανανεώσιμες πηγές, διαθέσιμες τοπικά ή έστω περιφερειακά.

Επιδιώκουμε η ενεργειακή μεταστροφή και οι άλλες παρεμβάσεις και στόχοι του συνεταιρισμού να γίνουν με τρόπο που θα είναι προς όφελος ταυτοχρόνως του φυσικού κι ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, ολόκληρης της κοινωνίας όχι μόνο των ιδρυτικών μελών του συνεταιρισμού και θα βοηθήσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της Σίφνου, την απασχόληση των κατοίκων σε απαραίτητα και χρήσιμα επαγγέλματα, την επιστροφή και μόνιμη εγκατάσταση νέων ανθρώπων στο νησί. Και γι αυτό προχωράμε στην ίδρυση συνεταιρισμού».

 

Τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού ανέρχονται σήμερα σε 20 αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν πολύ περισσότερα, μια και αυτός θα είναι ανοικτός σε ενδιαφερόμενους κατοίκους ή φίλους της Σίφνου.