Τα σχέδια της “Ελληνικό Α.Ε.’

Τα βλέπουμε στην παρακάτω διεύθυνση:

 

http://prwkat.blogspot.gr/2014/02/blog-post_12.html