Το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη

Το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης εκφράζεται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, στις
αναφορές των πολιτών που, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν σε οικονομικά βάρη,
στρέφονται στον Συνήγορο του Πολίτη αναζητώντας χείρα βοηθείας.
Αναλογικότητα στην κατανομή των βαρών, σεβασμός των δικαιωμάτων χωρίς
διακρίσεις, τήρηση των κανόνων με διαφάνεια αλλά κι ευελιξία σε όλα τα επίπεδα
λήψης αποφάσεων, προκειμένου η πολιτεία να προσφέρει διέξοδο και να στηρίξει
τους πολίτες που δοκιμάζονται, είναι το ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία, τόνισε
η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, στην ετήσια έκθεση της, την οποία
παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Η έκθεση
παρουσιάζει το έργο της ανεξάρτητης αρχής το 2012 και καταλήγει σε
συγκεκριμένες διαπιστώσεις και προτάσεις.

Περισσότερα