Έκθεση διεθνούς συμβουλευτικού οίκου στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής

 

Όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε  έκθεση που εκπόνησε διεθνής συμβουλευτικός οίκος (Bain & Company) με θέμα: «Πολιτικές και Διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Ανάκτησης των Στοιχείων Ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους Εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων».

 

Περισσότερα

Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα

Τράπεζα της Ελλάδος. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια ισχυρό πλήγμα από τη συνδυαστική επίδραση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους και των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών και στην καταθετική τους βάση.

Η εκπόνηση και δημοσίευση της παρούσας Έκθεσης ικανοποιεί μία από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Στη μελέτη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρείχαν σχετική καθοδήγηση, προκειμένου να διασφαλισθεί  η συνέπεια με τους στόχους του Προγράμματος Στήριξης.

Περισσότερα

Έκθεση για την οικονομική διπλωματία

Παρουσιάστηκαν  στο MONEY SHOW τα πρώτα   συμπεράσματα από Έκθεση- μελέτη  που εκπονεί το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  για την οικονομική διπλωματία  και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2012  στο πλαίσιο του Money Show 2012  η Κυρία Ελισάβετ Μυσίρη. παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα  της Έκθεσης που εκπονεί ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ.

Οι προτάσεις  που έχει καταλήξει η έρευνα αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις άξονες δράσεις:

Περισσότερα