Έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.

Ή αλλιώς, δουλειά για τους μηχανικούς. Δεν είναι τυχαίο που στην βουλή είναι  τόσο πολλοί μηνανικοί. Αν δεν κοιτάξουμε και τα δικά μας επαγγέλματα…

Περισσότερα