Διόρθωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 14

ΙΟΒΕ

 

Ο ΔείκτηςΟικονομικούΚλίματοςστηνΕλλάδα, μετά από ένα τρίμηνο συνεχούς βελτίωσης, υποχωρεί ελαφρά τον Απρίλιο και διαμορφώνεται στις 95,4 (από 97,5) μονάδες, σημειώνοντας όμως τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση – μετά από εκείνη του Μαρτίου – από τον Οκτώβριο του 2008. Στουςεπιμέρουςτομείς της οικονομίας, οι τάσεις είναι μικτές: στις επιχειρηματικές προσδοκίεςστις Υπηρεσίες καταγράφεται ανάκαμψη, στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές το κλίμα επιδεινώνεται, ενώ στο ΛιανικόΕμπόριο κυριαρχεί η σταθερότητα.Ηκαταναλωτική εμπιστοσύνη πάντως, κινείται ανοδικά για δεύτερο διαδοχικό μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα της τελευταίας τετραετίας.

Περισσότερα

Ήπια βελτίωση στο οικονομικό κλίμα, ελαφρά επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

ΙΟΒΕ Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα κινείται τον Ιανουάριο σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του Δεκεμβρίου και διαμορφώνεται στις 92,6 (από 91,4) μονάδες. Από τους επιμέρους τομείς, σημειώνεται βελτίωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες ιδιαίτερα σε Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες και Κατασκευές, όμως η καταναλωτική εμπιστοσύνη διορθώνει την άνοδο της εορταστικής περιόδου.

Περισσότερα