Αρχείο ετικέτας αγορά εργασίας

Μετανάστευση και αγορά εργασίας

Η σύγχρονη μετανάστευση, η οποία εγκαινιάζεται ήδη από τον 19ο αιώνα, δεν είναι παρά στοιχείο των δυνάμεων εκβιομηχάνισης της Δύσης και κυριαρχίας του παραγωγικού της μοντέλου. Πράγματι, τονίζει ο Ολιβιέ Ανεκουίν, «Η εκβιομηχάνιση της Δύσης συνεισέφερε στην άνοδο των μεγαλυτέρων μεταναστευτικών κινήσεων που κατεγράφησαν ως τότε»2. Σήμερα, στην τρίτη φάση της παγκοσμιοποίησης3, η μετανάστευση αποτελεί και πάλι δυναμική παράμετρο των παράλληλων δυναμικών της απελευθέρωσης του εμπορίου και της κίνησης κεφαλαίων, δυναμικών που έχουν καταστεί απαραίτητες για τη συντήρηση της κυριαρχίας της Δύσης και της παγκοσμιοποίησης. Όχι τυχαία, οι «φίλα διακείμενοι» στην παγκοσμιοποίηση και τη μετανάστευση βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο, διατρέχοντας όλο το πολιτικό φάσμα, από τους νεοφιλελεύθερους έως τους σοσιαλφιλελεύθερους και τους αριστεριστές-αντιεξουσιαστές.

Συνέχεια ανάγνωσης Μετανάστευση και αγορά εργασίας

Αντίθετη η ΕΕ στις προθέσεις για περιουρισμούς στην κινητικότητα

Προς το παρόν φαίνεται αντίθετη…

Μ. Γιαννάκου & Κ. Πουπάκης: Απερίφραστη καταδίκη των όποιων προθέσεων επιβολής περιορισμών στην ελεύθερη κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών
Κατάθεση σχετικής γραπτής ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνέχεια ανάγνωσης Αντίθετη η ΕΕ στις προθέσεις για περιουρισμούς στην κινητικότητα