Άλλο οι αγορές και άλλο η οικονομία

Οι κινήσεις των μετοχών στις κεφαλαιαγορές τις τελευταίες ημέρες εγείρουν ορισμένες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, είναι οι μειώσεις ενδεικτικές ενός υποκείμενου προβλήματος στην παγκόσμια οικονομία; Και δεύτερον, οι απώλειες απειλούν να προκαλέσουν κάποιο είδος μετάδοσης;

Περισσότερα