Αδαμαντιάδα, Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών

Περισσότερα παιδιά με υγιή δόντια, αυτός είναι ο στόχος των Γιατρών του Κόσμου (ΓτΚ) που ξεκινούν το πρόγραμμα «Αδαμαντιάδα, Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών».

Περισσότερα