Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Πως απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου:

1. Διευκόλυνση της λειτουργίας της κεντρικής αδειοδοτικής Αρχής, διότι θα είναι πια πιο απλή η δουλειά της.
2. Σύστημα απλής αδειοδότησης, αυτό που είπα fast track για όλους.
3. Μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης, στο στάδιο της λειτουργίας με αντικειμενικά κριτήρια.
4. Έλεγχοι των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς.
5. Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
6. Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα επιχειρηματικά πάρκα.

Περισσότερα