Αλήθειες που καίνε! Το ένα τρίτο και τα δύο τρίτα

Μόνο πατριώτες, που συνιστούν το εν τρίτο της Ελληνικής κοινωνίας, αποτελούν την ελπίδα της σωτηρίας. Όλοι οι άλλοι είναι παγκοσμιοποιημένοι, νεοταξικοί, θύτες και θύματα του καπιταλιστικού συστήματος, του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου

 του Δαμιανού Βασιλειάδη*  

Το πρώτον θανατηφόρον σύμπτωμα, μιας ελευθέρας πολιτείας, όπου πλησιάζει εις το τέλος της, ήτοι εις την δουλείαν, από την οποίαν δυσκόλως ημπορεί να ξανάβγη, είναι η διαφθορά των ηθών, αφού ο καιρός και η πολυτέλεια αδυνατίσουν την ενέργειαν των νόμων, τότε αρχίζει το μέγα κτίριον να τρέμη και η Πολιτεία βαδίζει προς θάνατον” (1).

Περισσότερα