Αρχείο ετικέτας αναγνώριση προυπηρεσίας ιδιωτικό τομέας

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Με Προεδρικό Διάταγμα δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για την βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής, η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνέχεια ανάγνωσης Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα