Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας πολίτη από τον ΟΑΕΔ

 

Αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας πολίτη σε περίπτωση δικαιολογημένης ολιγοήμερης καθυστέρησης απογραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

 

 

Περισσότερα