Ανακατάληψη της Πατρίδος

ΠΡΟΣ: Συναδέλφους ε.α. Αξκούς & Στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α. και Έλληνες φίλους: “Πηγαίνουμε να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε στην πατρίδα και όχι στους κυβερνώντες, οι οποίοι δεν γνωρίζω τι σχέση μπορούν να έχουν με αυτήν”

 του Άγγελου Βουλόδημου

Ο ήσυχος πολίτης είναι άχρηστος πολίτης
(Περικλής)

Περισσότερα