Αρχείο ετικέτας ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΑΡΠΑΓΚΟΣ

Υπάρχει ανάπτυξη με μνημόνια;

Του ΑΝΕΣΤΗ ΤΑΡΠΑΓΚΟΥ

Εδώ και μια ολόκληρη εξαετία συντελείται μια άνευ προηγουμένου καταστροφή ενός σημαντικού μέρους των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, ζωντανής εργασίας (μαζική ανεργία) και παγίων κεφαλαίων (κλείσιμο επιχειρήσεων), ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να προωθείται η απομύζηση των εργατικών μισθών και συντάξεων, και η αποδόμηση των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών (ιδιωτικοποιήσεις ή παραφθορά και κατάρρευση). Η συνδυασμένη επενέργεια τριών παραμέτρων είναι αυτή που επικαθορίζει αυτές τις εξελίξεις: Η παρατεταμένη κρίση υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου, με ιδιαίτερα οξυμένο τρόπο στην ελληνική οικονομία. – Η πολιτική των αλλεπάλληλων Μνημονίων των αστικών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και πρόσφατα του ΣΥΡΙΖΑ. – Οι δυσμενείς επιπτώσεις της λειτουργίας της ευρωζώνης με τις ρυθμίσεις που την συνοδεύουν και τις δημοσιονομικές επιβαρύνσεις που προκαλεί (ανισομέρεια ευρωπαϊκών οικονομιών, συνεχής δημιουργία ελλειμμάτων, υπερδιόγκωση του εθνικού δανεισμού).

Συνέχεια ανάγνωσης Υπάρχει ανάπτυξη με μνημόνια;

Ο λαικός όλεθρος τροφοδοτεί τον Λεβιάθαν του ελληνικού καπιταλισμού

Του ΑΝΕΣΤΗ ΤΑΡΠΑΓΚΟΥ

Μετά από μια εξαετία παρατεταμένης κρίσης υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου (2008 – 14), καθώς και άτεγκτων μνημονιακών πολιτικών, ο ελληνικός καπιταλισμός, από το 2014 και μετά εμφανίζει σαφέστατες ενδείξεις ανάκαμψης του κύκλου εργασιών του και κυρίως της κερδοφορίας του. Αυτό προκύπτει μέσα από την ανάλυση των πρόσφατων στοιχείων ισολογισμών που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και αφορούν στον εταιρικό ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τις χρήσεις και τους ισολογισμούς για το 2014 / 2013 [ ICAP «Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών 14.223 ελληνικών επιχειρήσεων που δημοσίευσαν ισολογισμούς χρήσης 2014 / 2013» «Business leaders in Greece 2015» ]. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν τόσο τις μεγάλες εταιρίες που εμφανίζουν σημαντική συγκέντρωση κεφαλαίου, και καλύπτουν το 49% των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας καθώς και υπερδιπλάσια κέρδη EBITDA (κέρδη των επιχειρήσεων από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την αφαίρεση χρηματοοικονομικών εσόδων – εξόδων καθώς και αποσβέσεων παγίων κεφαλαίων) της τάξης των 10 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και τις υπόλοιπες 22.500 εταιρίες της ιδιωτικής οικονομίας που και αυτές παρουσιάζουν σαφή σημάδια ανακοπής της προηγούμενης φθίνουσας πορείας.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο λαικός όλεθρος τροφοδοτεί τον Λεβιάθαν του ελληνικού καπιταλισμού