Κίνημα για την ανταποδοτικότητα των τελών και για τον εκδημοκρατισμό των ΤΟΕΒ

Κίνημα για την ανταποδοτικότητα των τελών και για τον εκδημοκρατισμό  των ΤΟΕΒ

Οι ομάδες που συμμετέχουν, καλούν όλους όσους έχουν σχέση με τοπικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που οι νόμοι και το σύνταγμα, μας δίνουν:

Η πάγια εισφορά των ΤΟΕΒ,  είναι  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ

Περισσότερα