Μειωμένα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 13

Οριακά μειωμένα κατά 1,65% τα συνολικά έσοδα Α’ εξαμήνου 2013 – σε σχέση με αντίστοιχο εξάμηνο του 2012
Σημαντική αύξηση 34,43% στην είσπραξη έναντι ληξιπροθέσμων οφειλών συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί στενά και σε διαρκή βάση την πορεία επίτευξης των εισπρακτικών στόχων του προϋπολογισμού. Έχοντας αυτό υπ όψιν, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα εισπράξεων για το Α’ Εξαμήνου του 2013:

Περισσότερα