Η απόλαυση του μαρτυρίου

Ο χριστιανικός μηδενισμός τής σάρκας
στη ζωή και το έργο τού μαρκήσιου ντε Σαντ

   18.04.2013 ο/η: Onfray Michel

Ο Σαντ γοήτευσε το σύνολο σχεδόν τής διανόησης τού δεύτερου μισού τού 20ού αιώνα: τον Μπρετόν και τον Σαρ, την Μποβουάρ και τον Μπατάιγ, τον Κλοσόφσκι και τον Μπλανσό, τον Φουκό και τον Ντελέζ, τον Λακάν, καθώς και τον Σολέρ. Σήμερα, μπορούμε να σταματήσουμε να τρέφουμε το μύθο, να διαβάσουμε επί τέλους πραγματικά.

Περισσότερα