Γαλάζια οικονομία της Μεσογείου

Η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, ο Philippe de Fontaine-Vive, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), και ο Andrew Winbow, βοηθός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), συναντώνται στην Αθήνα, Ελλάδα, με την ευκαιρία του 12ου Συνεδρίου του Ευρωμεσογειακού Μηχανισμού Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP) (18-19 Απριλίου), με στόχο να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να εργάζονται συλλογικά και στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για τη στήριξη μια γαλάζιας και βιώσιμης οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και για τη μεγιστοποίηση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής συνεργασίας σε όλες τις γειτονικές χώρες. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν υπουργοί της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και της Παλαιστίνης που είναι αρμόδιοι για θέματα θαλάσσιας πολιτικής.

Περισσότερα