Τα απομεινάρια μιας εποχής

Γιάννης Κυριακάκης*

Στην Κρήτη για καμιά τριανταριά χρόνια κυριάρχησε μια τοπική «νομεκλατούρα» –κομματική, επιχειρηματική, επιστημονική, συνδικαλιστική – που διαχειρίζονταν, χωρίς υπερβολή τα πάντα. Θέσεις, αξιώματα, εργολαβίες, επιδοτήσεις, προγράμματα, όλα περνούσαν από τα χέρια τους.
Όποια πέτρα κι αν σήκωνες τους έβρισκες από κάτω.

Περισσότερα