Σχέδιο ανά Νομό, για την είσοδο αγροτικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα διανομής

Η στοχευμένη διείσδυση ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε ισχυρά διεθνή δίκτυα διανομής, με συγκεκριμένη γεωγραφική προσέγγιση, καθώς και η αποτελεσματική προώθηση-προβολή των προϊόντων της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας σε δυναμικές αγορές-στόχους, αποτέλεσαν τους κεντρικούς πυλώνες της συνάντησης του Προεδρείου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητή κύριο Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Περισσότερα