Η Ανοιχτή Πόλη ξεκινάει

Τι είπε ο κ. Γ. Σακελλαρίδης, στην παρουσίαση τουπρογράμματός του:

Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους, εκπροσώπους φορέων και κοινωνικών οργανώσεων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, που μαζεύτηκαν σήμερα εδώ, για να δώσουν στην Ανοιχτή Πόλη δύναμη, αισιοδοξία και πείσμα. 

Περισσότερα