Μη τήρησης εργατικής νομοθεσίας σε δήμους

  Φαινόμενα μη τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ασφάλειας των εργαζομένων σε δήμους

View More Μη τήρησης εργατικής νομοθεσίας σε δήμους

Με Νομότυπα «Προγράμματα Μαϊμού» υφαρπάζουν τους πόρους του ΕΚΤ για την κοινωνική οικονομία

Οι ΜΚΟ διαμαρτύρονται: Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών Η ακύρωση μιας θεσμικής μεταρρύθμισης για την κοινωνική οικονομία στη χώρα μας…

View More Με Νομότυπα «Προγράμματα Μαϊμού» υφαρπάζουν τους πόρους του ΕΚΤ για την κοινωνική οικονομία