Μεταγραφή ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία μεταγράφει στη λατινική γλώσσα, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία τους στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ονοματεπώνυμο πολίτη καταχωρίζεται στο διαβατήριο και στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και σε μεταγραφή στη λατινική γλώσσα, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο «πρότυπο ΕΛΟΤ 743». Παρέκκλιση από το πρότυπο επιτρέπεται εφόσον ζητηθεί από τον πολίτη και προϋπάρχει σε προγενέστερο δημόσιο έγγραφο, ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής.

Περισσότερα