Ελλάδα: Διαίρει και βασίλευε

 

Σαρίδης. Η κοινωνικοπολιτική ένταση που βρίσκεται πάλι σε έξαρση, έχει σκοπό τον αποκλεισμό της Ρωσίας απο την εκποίηση των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Ετσι η χώρα χάνει την ευκαιρία μιας οικονομικής ανασυγκρότησης και μαζί μ’ αυτήν το νοικοκύρευμα του διαλυμένου και αναρχοκρατούμενου κράτους

του Εμμανουήλ Σαρίδη

Περισσότερα