Δημοκρατία τώρα για όλους

Είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψουμε την κοινωνική καταστροφή.

Petition:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι πολιτικό. Και μόνο ως τέτοιο μπορεί να λυθεί.

Οι επιμέρους συνδικαλιστικοί αγώνες κατά κλάδο μπορούν μόνο να επιτείνουν το πρόβλημα αλλά όχι να το λύσουν.

Μόνο ένα πλειοψηφικό πολιτικό κίνημα μπορεί να επιβάλλει λύσεις προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού.

Ένα τέτοιο κίνημα μπορεί να θεμελιωθεί σε δύο κεντρικά πολιτικά αιτήματα και να δράσει με γενική πολιτική απεργία διαρκείας:

Περισσότερα