Δημοσιονομικό Σύμφωνο: η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει Μνημόνιο και επιτροπεία διαρκείας

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

Η επίσημη θεσμοθέτηση της ισχύος  από 1/1/2013 του Δημοσιονομικού Συμφώνου μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια σοβαρότατη κλιμάκωση στην ανηλεή κοινωνικό πόλεμο που έχει κηρύξει το ευρωπαϊκό κεφάλαιο σε βάρος των εργαζομένων σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Με το Σύμφωνο αυτό, επιβάλλεται μόνιμο καθεστώς επιτροπείας για όλες τις χώρες, στο όνομα της τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών (κατ’ ανώτατο ποσοστό υπέρβασης 3% του ΑΕΠ) και ελέγχου του δημόσιου χρέους (κατ’ ανώτατο ποσοστό 60% του ΑΕΠ). Δεν πρόκειται απλά για απειλές, καθώς θεσμοθετούνται συγκεκριμένα πρόστιμα και μηχανισμοί καθορισμού και εφαρμογής πρόσθετων και «έκτακτων» δημοσιονομικών μέτρων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι «αποκλίσεις».

Περισσότερα