Απλούστευση, διαφάνεια και λογοδοσία

Οι καθημερινές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι γρήγορες, ανατρεπτικές και πολυδιάστατες. Επηρεάζουν τις περισσότερες εθνικές οικονομίες και, πρωτίστως, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή αναπτυγμένων, αναπτυσσομένων και υπό ανάπτυξη χωρών.

Από: EBR – Δημοσίευση: Δημοσίευση: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

του Κων. Λαμπρινόπουλου*

Περισσότερα