Ο Γ. Σούρλας για τη Διαφάνεια και τις offshore Εταιρείες

Μετά το πέρας της ημερίδας με θέμα : Διαφάνεια και Offshore Εταιρείες, ο Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρλας δήλωσε:

Κατέστη σαφές ότι ούτε πάταξη της διαφθοράς μπορεί να επιτευχθεί ούτε διαφάνεια να επικρατήσει όσο  η Διεθνής Κοινότητα διατηρεί νομοθετικά πλαίσια  όπως αυτό ιδρύσεως  των offshore Εταιρειών σε διάφορες χώρες που:

Περισσότερα