Πομάκοι

Στην Κωνσταντινούπολη άρχισαν από Σύλλογο Πομάκων μαθήματα πομακικής γλώσσας. Και στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα το κράτος θέλει να αγνοεί ακόμη και την ύπαρξη των Πομάκων, συμβάλλοντας έτσι στην τουρκοποίησή τους