Διευκρινίσεις για τη μείωση των εγγυημένων τιμών ενέργειας

 

Επενδυτής Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού επί κτιρίου, διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη για την ένταξή του σε νέο δυσμενέστερο καθεστώς τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας από Φ/Β σταθμούς. Ειδικότερα, ο πολίτης  που είχε ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, είχε ήδη εφοδιαστεί από το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με Προσφορά Σύνδεσης και Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο και είχε καταβάλει το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη της δαπάνης σύνδεσης του σταθμού του.

Περισσότερα