Η οικονομία και η πολιτική σε στάση αναμονής

Από την τέταρτη έκθεση 2013,  του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία:

Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν πως το 2013 ήταν ένα έτος καμπής, κατά το οποίο σταδιακά η Ελληνική οικονομία πλησίασε σε σημείο σταθεροποίησης δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για λήξη της παρατεταμένης ύφεσης κατά το επόμενο έτος. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η συνεχιζόμενη τάση αποκατάστασης της ισορροπίας στα «δίδυμα ελλείμματα», το δημοσιονομικό έλλειμμα και αυτό του εξωτερικού ισοζυγίου, όπως και η σαφής πλέον τάση αποπληθωρισμού σε πολλούς και σημαντικούς τομείς. Ειδικότερα, με την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος μπορεί να πυροδοτοθεί, κατά την ισχύουσα συμφωνία με τους εταίρους και πιστωτές, και η αναμενόμενη διαδικασία περαιτέρω μείωσης του κόστους στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, στοιχείο που θα διευκολύνει συνολικά τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, τεκμηριώνονται θετικές εξελίξεις στον τομέα των τραπεζών όπου σταδιακά έχει υπάρξει τάση προς τη σταθεροποίηση, στην ανεργία όπου η τάση ανόδου ανακόπτεται και στον εξωτερικό τουρισμό του οποίου η σαφής αύξηση αποτέλεσε σημαντική τονωτική ένεση.

Περισσότερα