Αρχείο ετικέτας Εκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας τωνΕλλήνων του Πόντου σε όλο τον κόσμο

Εκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε όλο τον κόσμο

Το e-Pontos.gr
<http://track.mlsend3.com/link/c/YT0zNjI5ODI5NTQzNTc0OTA5ODEmYz1iN3QxJmU9MjE0NiZiPTQ0MjcxMDQ5JmQ9bzlsOHMxaw==.DJ_5uzS_A46FRIPBpoK1XOOvJ16M06bYAaHU7yt23PM>
σας παρουσιάζει μία σειρά από εκδηλώσεις
Μνήμης που πραγματοποιούνται τις
επόμενες μέρες σε όλον τον κόσμο τιμώντας
τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού!

Συνέχεια ανάγνωσης Εκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε όλο τον κόσμο