Εκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε όλο τον κόσμο

Το e-Pontos.gr
<http://track.mlsend3.com/link/c/YT0zNjI5ODI5NTQzNTc0OTA5ODEmYz1iN3QxJmU9MjE0NiZiPTQ0MjcxMDQ5JmQ9bzlsOHMxaw==.DJ_5uzS_A46FRIPBpoK1XOOvJ16M06bYAaHU7yt23PM>
σας παρουσιάζει μία σειρά από εκδηλώσεις
Μνήμης που πραγματοποιούνται τις
επόμενες μέρες σε όλον τον κόσμο τιμώντας
τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού!

Περισσότερα