Οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

στο πλαίσιο του “Ελεύθερου Πανεπιστημίου” του Δ. Βριλησσίων

θα πραγματοποιήσει την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ

”Στην Εξορία, Ερζουρούμ-Άσκαλε 1943”

Περισσότερα