Ποια προϊόντα εξάγουμε

 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2013 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, καταγράφονται αυξήσεις των εξαγωγών στις δύο από τις πέντε μεγάλες κατηγορίες και συγκεκριμένα της κατηγορίας καύσιμα κατά 2,2% (σε 10.884,9 εκ.€ από 10.649,3 εκ.€) και της κατηγορίας αγροτικά προϊόντα κατά 3,5% (σε 4.754,6 εκ.€ από 4.594,4 εκ.€).

 

Περισσότερα