Αρχείο ετικέτας ενιαίο Μητρώο Πολιτών

Ενιαίο Μητρώο Πολιτών, προ των Πυλών

Τέλος σε ξεχωριστά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο
Στην κατάργηση των διαφόρων μητρώων των πολιτών, τα οποία θα συγχωνευτούν σε ένα που θακαταχωρηθεί σε μία βάση δεδομένων, όπου θα έχουν πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες τόσο του Δημοσίου όσο και της Αυτοδιοίκησης προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Συνέχεια ανάγνωσης Ενιαίο Μητρώο Πολιτών, προ των Πυλών