Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Απρίλιο 2014

 

Τράπεζα της Ελλάδος

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 179 εκατ. ευρώ έναντι 151 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν τον μήνα Απρίλιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 108 εκατ. ευρώ ή 35,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 411 εκατ. ευρώ έναντι 303 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αύξηση επίσης παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 81 εκατ. ευρώ ή 53,1% (Απρίλιος 2014: 232 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2013: 152 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 30,6% και 5,3% αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 22% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 10,4% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Περισσότερα

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Μάρτιο 2014

 

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα  62 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν τον μήνα Μάρτιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 44 εκατ. ευρώ ή 29,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 195 εκατ. ευρώ έναντι 151 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Μείωση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 4 εκατ. ευρώ ή 2,7% (Μάρτιος 2014: 133 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 137 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 26,1% και 3,7% αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 7,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 4,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Περισσότερα

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Ιανουάριο 2014

            Τράπεζα της Ελλάδος:                                    

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 16 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν το μήνα Ιανουάριο 2014 τόσο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 22,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 159 εκατ. ευρώ έναντι 130 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, όσο και οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 26 εκατ. ευρώ ή 22,6% (Ιανουάριος 2014: 143 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2013: 116 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων και  της μέση κατά ταξίδι δαπάνης κατά 10,6% και 10,9% αντιστοίχως. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 0,9% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 3,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

 

Περισσότερα